Vad heter din husläkare?

Väldigt många av sjukvårdens problem handlar om en dysfunktionell organisation. Det betyder att svaren inte är så enkla som de ständiga ropen på ”mer pengar” eller ”mer personal”. Det måste vara möjligt att förändra sjukvården i Västra Götaland så att du som patient får mer kontroll över din vård, och de som arbetar i vården får mer kontroll på situationen på jobbet. Men då krävs hårt, målmedvetet arbete. För att jag ska kunna göra skillnad behöver jag ditt stöd.

Mina viktigaste politiska frågor:

  1. Husläkare till alla. Du ska veta namnet på din doktor. Husläkaren, med en nära och långvarig kontakt med sina patienter, är den viktigaste byggstenen för en sjukvård som fungerar bättre – både för patienterna och för de som arbetar i sjukvården.
  2. Barnen. Barnsjukvård och barnpsykiatri ska samarbeta med skola och förskola för barnens bästa. Lär av Angereds Närsjukhus. Inrätta Centrum för barns utveckling på de nya specialistsjukhusen som byggs upp runt om i regionen.
  3. De äldre ska vara vårdens VIP-kunder. Sjukvården ska fungera som bäst för dem som behöver vård ofta. Fler hembesök, modern teknik, husläkare och ett Centrum för äldres hälsa på det nya sjukhuset i Högsbo.
  4. Västra Götaland ska vara en stark, växande och klimatsmart region i Europa. Jag vill att Göteborg och Västra Götaland ska vara ett attraktivt val för unga människor som väljer var de ska bo och arbeta. Ja till Västsvenska paketet, till utvecklad kollektivtrafik och till Göteborg som en tät, trygg och klimatsmart storstad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *