Om mitt jobb

Jag är en av dem som har jobbat länge enligt en BID-modell i Sverige och jag är verksamhetschef för BID Gamlestaden.

Vid millennieskiftet var det i Gamlestaden de sköt på gatorna. Stadsdelen Gamlestaden i Göteborg präglades då av misskötta offentliga miljöer och enskilda fastigheter, av otrygghet, hög vardagsbrottslighet, organiserad kriminalitet och svarta tidningsrubriker.

År 2001 bildade stadsdelens fastighetsägare den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden med syfte att vända utvecklingen i stadsdelen.

Sedan dess har Fastighetsägare i Gamlestaden drivit ett uthålligt utvecklingsarbete med ett stort antal upprustningar, trygghetsinsatser och evenemang, i samarbete med boende, lokalt föreningsliv, näringsliv, polis och Göteborgs stad. Idag är Gamlestaden en attraktiv och trivsam stadsdel och ett av Göteborgs strategiska nybyggnationsområden. Problem ökar och minskar över tid, men nu finns det en vana av att samarbeta för att hantera dem.

Runt år 2000 var Gamlestaden en stadsdel som boende kände sig tvingade att flytta från på grund av otrygghet. Idag är stadsdelen mycket omtyckt och attraktiv att bo i och flytta till.

Samarbetsavtal BID Gamlestaden

Från våren 2018 går Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, och åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad in i ett Sverigeunikt samarbetsavtal. Avtalet heter BID Gamlestaden. Avtalet ska ge det BID-inspirerade arbetet tydligare mål och strukturer. När alla lägger resurser och arbetsinsatser i en gemensam pott blir summan av det som görs mycket större än om alla jobbar på var sitt håll.

Vad är BID?

BID står för Business Improvement District och är en geografiskt baserad form av samverkan som finns i länder som Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Sydafrika, Kanada och USA. Den kännetecknas av att ingående parter, såväl offentliga som privata, avtalar om ett gemensamt åtagande i ett tydligt avgränsat område, för utveckling och förvaltning av fysiska miljöer.

 

Läsa mer?

Här kan du läsa mer om utvecklingen i Gamlestaden och om BID-inspirerat arbete i Sverige:

Hemsidan: Bidgamlestaden.se

Min rapport från 2016:

https://bidgamlestaden.se/content/uploads/2016/12/helagamlestaden_rapport_162x240_download.pdf

Göteborgs-Posten 2 april 2017 ”Gamlestaden har fått nytt hopp” http://www.gp.se/nyheter/göteborg/gamlestaden-har-fått-nytt-hopp-1.4215140

P1-programmet I lagens namn från sommaren 2017: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/916966?programid=4702

Fastighetsägarna Stockholms rapport om BID-inspirerat utvecklingsarbete, med Gamlestaden som första exempel. BIDs på svenska. Lokal fastighetsägarsamverkan. http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt_opinion/material-och-filmer-fran-vara-seminarier/seminarium-24-januari-bids-pa-svenska-sa-funkar-det

Brottsförebyggande Rådets, Brås, nyhetsbrev: ”BID får Gamlestaden att blomstra igen.” https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-23-bid-far-gamlestaden-att-blomstra-igen.html

Fastighetsägare i Gamlestaden har fått flera efterföljare, både i Göteborg, Stockholm och Malmö. Fastighetsägarna Sofielund. I samband med Brottsförebyggande rådets stora nationella konferens om brottsförebyggande verksamhet i slutet av mars 2017 besökte justitieminister Morgan Johansson det problemstämplade Seved och den BID-inspirerade fastighetsägarföreningen Fastighetsägarna Sofielund i Malmö. Dagens Nyheter skrev om besöket med rubriken ”Justitieministern: Krävs mod att vända negativa utvecklingen” (http://www.dn.se/nyheter/sverige/justitieministern-kravs-mod-att-vanda-negativa-utvecklingen/) liksom Sydsvenskan ”Justitieministern besöker Seved och är nöjd” http://www.sydsvenskan.se/2017-03-21/justitieministern-besoker-pa-seved-och-ar-nojd 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *