Om Helena

Vem är Helena?

Jag är trebarnsmamma och lever med min familj i Olofstorp i Göteborg.

Jag har en fil.mag-examen i statsvetenskap från Göteborgs universitet, och jag driver till vardags ett eget företag och arbetar som konsult med stadsdelsutveckling. Besök gärna mitt företags hemsida www.kunskapsproduktion.se.

Jag är politiker på deltid och är ledamot i Regionfullmäktige sedan valet 2010. Jag är vice ordförande i styrelsen för Angereds närsjukhus och ersättare i regionens miljönämnd. Tidigare har jag varit ledamot i Kommunfullmäktige i Göteborg, från 2002-2010, och arbetade då med miljö- och energifrågor och var Folkpartiet Göteborgs talesperson i sådana frågor.

Och jag är liberal. Liberalismens tro på individens möjligheter, frihet och ansvar är min drivkraft i politiken. Jag upptäckte att jag var liberal när jag blev medveten om hur förväntningar och mallar beskär och begränsar våra möjligheter till att leva ut de vi är och vill vara. För mig är det därför också naturligt att kalla mig för feminist. Liberal feminism handlar om mäns och kvinnors lika rätt och lika möjligheter till att odla självständighet och egenart, att få leva ut ett yrkesliv och samtidigt få närhet och ta ansvar för barn och relationer.

Helena Holmberg

Kandidat till Regionfullmäktige för Liberalerna