Foto Landsmötet

Mina viktigaste frågor

Hur tror du att detta valet skiljer sig från tidigare val?

Allt tyder på att värderingar kommer att vara viktigare än någonsin i detta val. Därför önskar och hoppas jag att vi folkpartister lyckas lyfta oss från betong­frågorna och pratar om liberalismen som den frihetsrörelse den är.

Vi kämpar för en kunskapsskola för våra barn – för att kunskap är nyckeln till makt över det egna livet och de egna dröm­marna för varje människa. Vi kämpar för en bättre sjukvård – för att ohälsa leder till utanförskap och ofrihet. Vi kämpar för en ekonomisk politik som bygger på real­ism och stabilitet – för att utan ordning i ekonomin kan inte samhället utvecklas väl för någon av oss.

Vilka är våra motståndare i regionen?

De rödgröna partierna och Sver­igedemokraterna är våra politiska mot­ståndare. En annan viktig motståndare i regionvalet är okunskapen om och medi­askuggan över Västra Götalandsregionen och regionpolitiken. Väljarna prioriterar en bra sjukvård och smidig och fungerande kollektivtrafik – men får genom massmedia mycket lite information om vilka partier som har ansvar för situationen som den är idag och hur de politiska alternativen ser ut.

Vilka frågor kommer du lyfta och driva?

I regionvalet går Folkpartiet och jag själv till val på:

Prioritera de sjukaste. De rödgrönas oförmåga att styra regionen har fått till konsekvens att vårdköerna växer och medarbetarna mår allt sämre på jobbet. Sjukvårdens finansiering måste säkras – för de allra sjukaste patienternas skull!

Högre lön till sjuksköterskorna. Utbildning inom de kvinnodominerade akademik­eryrkena, ansvar och erfarenhet ska löna sig. Det är feminism i praktiken!Ett starkt och växande Västra Götaland! De tillväxtfientliga partierna är farliga för utvecklingen i vår stad och vår region. Ja till Västsvenska paketet, till mer kollek­tivtrafik, till E20 och snabba tåg till Oslo och Köpenhamn. Fler ska vilja bo och arbeta i vår region.

Vad vill du uträtta i regionen?

Jag vill se till att sjukhusen i Angered, Frölunda och Lundby utvecklas. Jag vill se att Västra Götalandsregionen på ett bättre sätt stödjer barn och ungdomar så att de kan må bra och lyckas i skolan. Jag vill att regionen samarbetar bättre med kom­munerna om de äldres behov, så att gamla människor inte behöver hamna på akuten i onödan.

Och så vill jag medverka till ett maktskifte i regionen. Jag vill att Folkpartiet ska vara centrala i att bygga ett fungerande politiskt styre i Västra Götaland, i motsats till den politiska ledning som S-V-MP har stått för denna mandatperiod.

Kampanjtips?

Du som kandiderar på en Folkpartilista måste fundera över hur du kan vinna de väljare som kan tänkas rösta på Folkpartiet – just för din skull. Du har sannolikt en­gagerat dig i politiken för att du vill förän­dra världen – men du behöver varje röst för att göra det. Och det är bara du som kan förklara det för dina vänner, släktingar, arbetskamrater, gamla klasskamrater och vilka du nu har i ditt nätverk.

Hur vinner vi valet?

Vi vinner valet genom att lyfta tydliga sak­frågor mot en tydlig ideologisk botten. Vi måste bryta oss ur moderaternas skugga och våga göra skillnaderna mot övriga al­lianspartier tydliga. Samtidigt ska vi visa att Göteborg och Västra Götaland förtjänar ett bättre öde, förtjänar ett maktskifte.

Din största motivation under detta valet?

Jag är supermotiverad att visa för väljarna att tydliga värderingar om jämställdhet och alla människors lika värde inte är vänster. Att internationalism, marknadsekonomi, handel och företagande är värden att bygga ett samhälle som faktiskt är bra för alla.

Kandidat till Regionfullmäktige för Liberalerna