Helena i media

Liberalerna vill göra Angereds sjukhus till specialistcenter, SVT, 27 augusti 2018

-För att vi ska kunna tillgodose behovet av god hälso- och sjukvård för regionens kvinnor måste antalet gynekologer bli fler. En satsning på ett specialistcentrum inriktat mot kvinnosjukvård skulle vara en viktig reform för att nå dit, säger Helena Holmberg (L), ordförande i Angereds närsjukhus i ett pressmeddelande.

◊◊◊

Husläkare för en tryggare och bättre vårdGöteborgsposten, 7 augusti 2018

Trots höga medicinska resultat brister svensk sjukvård när det gäller kontinuitet – att få träffa samma läkare och att få komma till läkaren i tid är en viktig pusselbit för ökad trygghet och kvalitet inom vården, skriver Jonas Andersson (L) och Helena Holmberg (L).

◊◊◊

Skola och vård måste samverka för att stärka  barns livschanser,

Göteborgsposten, 17 juli 2018

Den enskilt viktigaste faktorn för att stärka barns livschanser är att de får förutsättningar att lyckas i skolan. Alltför ofta klarar inte samhället möta behoven av stöd hos de barn för vilka rätt insatser skulle betyda allra mest. Jag möter alltför ofta förtvivlade föräldrar som inte upplever att deras barn får den hjälp de behöver. Ofta beror det på en oförmåga att samarbeta mellan sjukvård och skola och brister i samordningen mellan olika vårdinsatser, skriver Helena Holmberg (L).

◊◊◊

De äldre ska vara vårdens VIP-kunder

Liberalerna går till val på att alla ska få en husläkare på den egna vårdcentralen. Det är dags att höja sjukvårdens ambitioner, skriver Helena Holmberg (L).

◊◊◊

Ta krafttag mot svarta bostäder, Dagens Samhälle, 18 februari 2016

Den svarta bostadsmarknaden är den första bostadsmarknad som nyinvandrade i Sverige möter. Den eldas på av olika bidrag avsedda att göra det möjligt för människor utan inkomster att bo drägligt. Branschen, kommunerna och statliga myndigheter kan inte vänta med att ta krafttag mot den svarta bostadsmarknaden. Det skriver konsulten Helena Holmberg och analytikern Kristian Halldin, som kartlagt handeln med svarta lägenheter.

◊◊◊

Gamlestaden har fått nytt hoppGöteborgsposten, 2 April 2017

För 15 år sedan var Gamlestaden stadsdelen där det sköts. Sedan dess har det mesta vänt åt rätt håll, till stor del tack vare en medveten satsning från fastighetsägarna. Och utvecklingen av stadsdelen har bara börjat
◊◊◊

Så kan sjukvården få arbetsro och framtidstroGöteborgsposten, 13 juni 2014

Fyra rödgröna år har varit fyra förlorade år för sjukvårdens utveckling. Nu gäller det att först och främst ge hälso- och sjukvården arbetsro genom stabila och realistiska förutsättningar, skriver Jonas Andersson och Helena Holmberg (FP).
◊◊◊

Spritbussarna ska bort från GamlestanGöteborgsposten, 16 juni 2014

Helena Holmberg var med redan i mitten av 2000-talet då spritbussarna började samlades vid Bellevue marknad. 2007 skrev hon en rapport i ämnet och var i kontakt med fastighetsägare och polisen.

◊◊◊

S svek sitt vallöfte om kortade akutköerGöteborgsposten, 11 juli 2014

Socialdemokraterna lovade att minska väntetiderna på akuten till max en timma. Vallöftet är förmodligen ett av de dummaste som någonsin presenterats. Som enda åtgärd sedan förra valet har man infört ett nytt sätt att räkna för att snygga till siffrorna, skriver Jonas Andersson (FP) och Helena Holmberg (FP).

◊◊◊

S har inte lärt sig av misstagen, Göteborgsposten, 29 juli 2014

Socialdemokraternas oinfriade vårdlöften är exempel på hur de gjort en ovarsam hantering av vallöften, garantier och politisk retorik till en vana, där avgivna löften inte kopplas till praktiska politiska åtgärder, skriver Jonas Andersson och Helena Holmberg (FP).

◊◊◊

Debatt: Politikerna sviker Angereds sjuka, Expressen, 13 september 2011

I valrörelsen 2002 lanserade Folkpartiet idén om ett närsjukhus i Angered. Därefter har en politisk enighet nåtts kring sjukhusets tillkomst och efter många turer har också själva sjukhusbyggnaden fått en lokalisering och finansiering.
Enligt tidplanen skulle byggnaden stå klar under våren 2014. Men nu sätter den S-ledda regionala ledningen käppar i hjulen.

◊◊◊