Okategoriserade

Om mitt jobb

Jag är en av dem som har jobbat länge enligt en BID-modell i Sverige och jag är verksamhetschef för BID Gamlestaden. Vid millennieskiftet var det i Gamlestaden de sköt på gatorna. Stadsdelen Gamlestaden i Göteborg präglades då av misskötta offentliga miljöer och enskilda fastigheter, av otrygghet, hög vardagsbrottslighet, organiserad kriminalitet och svarta tidningsrubriker. År 2001 bildade stadsdelens fastighetsägare den ideella…

Ett liberalt hjärteprojekt

Enormt mycket tid och energi har jag ägnat under dessa år åt Angereds Närsjukhus. Och det kommer för alltid vara ett av mitt livs stora privilegier, att få ha varit med och lett uppbyggnaden av denna viktiga verksamhet, på en viktig plats och med ett viktigt uppdrag. Idag driver sjukhuset spetsverksamhet för barn, barnmedicin och barnpsykiatri integrerat, i nära samarbete…

Vad heter din husläkare?

Väldigt många av sjukvårdens problem handlar om en dysfunktionell organisation. Det betyder att svaren inte är så enkla som de ständiga ropen på ”mer pengar” eller ”mer personal”. Det måste vara möjligt att förändra sjukvården i Västra Götaland så att du som patient får mer kontroll över din vård, och de som arbetar i vården får mer kontroll på situationen…